بانکصنعت٬ معدن و تجارت

اعتماد به توانمندی شعب سبب ارتقای عملكرد آنان و افزايش رضايتمندی مشتريان می شود

در گفتگو با مدير بانك صنعت و معدن استان مركزی مطرح شد؛

آیپت چنل: تقویت نقش توسعه‌ای به همراه رعایت انضباط مالی و ارتقای شاخص‌های عملکردی هدفي است كه در بانک صنعت و معدن با افزايش مشاركت شعب اين بانك مد نظر قرار دارد. در سالهاي اخير افزايش اختيارات شعب و تكيه بر توانمندي و تجارب مديران و كارشناسان شعب، نقش آنان را در پيشبرد برنامه ها و اجراي سياستهاي بانك برجسته تر از پيش ساخته است.

در اين راستا روابط عمومي بانك صنعت و معدن در مصاحبه با حسين يوسفي مدیر استان مركزي و رئیس شعبه اراك در خصوص عملكرد، دستاوردها و برنامه هاي آتي اين شعبه به گفتگو نشسته است كه مشروح آن در ادامه مي آيد؛

۱- در راستاي تحقق شعار سال(جهش توليد) چه برنامه هايي داريد؟
پس از نامگذاري سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبري به عنوان جهش توليد كه بسيار خردمندانه و پرمحتوا مي باشد. بانك صنعت معدن استان مركزي براي تحقق آرمانهاي عيني شعار سال با تكيه بر تمامي ظرفيت ها و سياست هاي اعتباري بانك و با هدف تسريع در دستيابي به اهداف جهش توليد و براي انجام سنجش بيشتر، برنامه هاي ذيل را در دستور كار خود قرار داده است.
۱- شناسايي ظرفيت ها و قابليت هاي اقتصادي استان
۲- كمك به تكميل زنجيره هاي توليد و مهندسي ارزش و توانمندسازي خوشه هاي صنعتي و توليدي
۳- كمك به توسعه و تقويت شركت هاي دانش بنيان
۴- بررسي و كمك به احياء واحدهاي راكد و كمتر از ظرفيت توليد و واحدهاي تملك شده و كاهش تملك واحدهاي جديد مشكل دار
۵- حفظ و صيانت از بنگاههاي اقتصادي و كسب و كارهاي آسيب ديده ناشي از شيوع بيماري كرونا
۶- توجه به صنايع خرد و تكميل زنجيره هاي توليد، خوشه هاي صنعتي و صنايع تبديلي و تكميلي
۷- تكميل طرح هاي سرمايه گذاري نيمه تمام با اولويت طرح هاي داراي پيشرفت فيزيكي بالا

۲- مهمترين برنامه شعبه در سال ۹۹ چيست؟
بهره مندي از حداكثر ظرفيت بانك جهت حمايت از واحدهاي توليدي در راستاي جهش توليد و افزايش اشتغال، تلاش و جديت مضاعف جهت تحقق برنامه عملياتي و ابلاغي توسط ستاد، تمركز بيشتر روي افزايش درآمدهاي شعبه از طريق افزايش عملكرد برنامه هاي اعتبارات اسنادي و صدور ضمانت نامه هاي بانكي و همچنين استفاده حداكثري از ظرفيت هاي ايجاد شده در قانون بودجه نظير بند ل و قانون تسهيل بدهي بدهكاران جهت تعيين تكليف بدهي هاي غيرجاري و كاهش مطالبات و ريسك مطالباتي شعبه و در نهايت ارتقاء درجه شعبه از مهمترين برنامه هاي سال ۱۳۹۹ مي باشد.

۳- با توجه به مشكلات ناشي از تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس كرونا چه راهكاري براي حمايت از توليدكنندگان استان خود داريد؟
شناسايي اهليت مشتريان و واحدهاي صنعتي كه از توان بالقوه بالايي برخوردار بودند و پرداخت تسهيلات بالغ بر ۱۶۸۲ ميليارد ريال به اين واحدها و كسب رتبه نخست شعبه در پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي از محل بند الف تبصره ۱۸ سال هاي ۹۷ و ۹۸ در بين سيستم بانكي استان، كاهش ريسك مطالبات شعبه از ۴۱% به ۱۹% در پايان سال ۹۸ مهمترين اقدامات سال۹۸ بوده است. برنامه ريزي ،هدف گذاري، همدلي، همكاري و انجام امور در قالب كار تيمي و گروهي دلايل اين موفقيت بوده است.

۴- پس از تدوين سياستهاي اعتباري و راهبردي بانك در سال ۹۹ براي اجراي مؤثر سياست ها و به منظور ايجاد هم افزايي و چابك سازي سازمان، چه اقداماتي را مؤثر مي دانيد؟
شناسايي عواملي كه باعث رشد و شكوفايي توليد مي گردد ، همچنين شناسايي واحدهايي كه در اثر تحريم هاي ظالمانه و نيز شيوع كرونا دچار آسيب شده اند. برنامه ريزي جهت كمك حداكثري با استفاده از تمام ظرفيت قانوني و منابع در اختيار به اين واحدها صورت مي گيرد.
تامين مالي در كوتاهترين زمان ممكن، ارائه راهكارها و مشاوره هاي لازم متناسب با هر واحد توليدي ، مساعدت و تعيين تكليف و تقسيط بدهي واحدهايي كه دچار آسيب شده اند، كمك به تكميل زنجيره ارزش واحدهاي توليدي جزو اولويت هاي كاري شعبه مي باشد.

۵ – براي اجراي حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال چه اقداماتي در شعبه تحت مديريت شما صورت گرفته است؟
تشكيل جلسه با همكاران، تشريح و تجزيه و تحليل سياستهاي اعتباري و راهبري بانك توسط يكايك همكاران و سپس برنامه ريزي لازم جهت نيل به هدف و متعاقبا رصد و پايش برنامه به صورت هفتگي انجام مي شود . در اين راستا انجام امور در قالب كارگروهي و تيمي، شناسايي و بازاريابي مشتريان با اهليت و توانمند استان ، كوتاه كردن و تسريع در اجابت درخواست مشتريان و پيگيري مستمر امور، قطعاٌ تاثيرات بسزايي در رسيدن به اهداف و رشد فعاليت هاي شعبه خواهد داشت.

۶- از چه روشهايي براي جذب منابع بيشتر در استان استفاده مي كنيد؟
حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال از اهميت ويژه اي در بانك هاي توسعه اي و تخصصي برخوردار مي باشد. بانكداري ديجيتالي ميتواند براي بانك صنعت و معدن كه تعداد شعب كمتري در سطح استان وكشور دارند و خلاء بعد فاصله با شركت ها باعث گله مندي مشتريان گرديده كه قطعاً در كاركرد حساب و تمركز حسابهاي آنها تاثير گذار مي باشد را بپوشاند. تمركز بانك بر بانكداري شركتي و ديجيتال و تدوين دستورالعملهاي لازم و ارتقاء سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري بانك در اين راستا تاثير بسزايي در رشد و شكوفايي بانك خواهد داشت.

۷- طي يكسال گذشته به چند طرح صنعتي و به چه ميزان تسهيلات پرداخت كرده ايد؟
بازاريابي و شناسايي مشتريان با اهليت و توانمند و توجه به نيازهاي مشتريان و تعامل هرچه بيشتر در ارائه خدمات بانكي ويژه در قالب بانكداري ديجيتال و بانكداري شركتي توام با تسريع در پاسخگويي به نياز اينگونه واحدها تاثير بسزايي در افزايش منابع بانك دارد. همچنين فروش اموال تمليكي و وصول مطالبات غيرجاري و تعيين تكليف بدهي شركت هايي كه به هر دليل دچار مشكل بوده و توانايي بازگشت به توليد با ظرفيت مناسب را دارند در افزايش منابع بانك تاثيرگذار مي باشد .
بنابراين حفظ مشتريان با اهليت موجود و جذب مشتريان توانمند و داراي حسن سابقه نزد سيستم بانكي و توجه ويژه به تسريع در صدور انواع ضمانت نامه و گشايش اعتبارات اسنادي جزو اولويت هاي اصلي روش هاي جذب منابع شعبه مي باشد.عملكرد سه ماهه سال ۹۹ نشان مي دهد كه شعبه اراك نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ از رشد بسيار خوبي برخوردار بوده كه البته اين ميزان قانع كننده نمي باشد.

۸ – در اين مدت چند طرح صنعتي با تسهيلات بانك در استان به بهره برداري رسيده است ؟
در سال ۱۳۹۸ بر اساس بازاريابي و شناسايي مشتريان با اهليت و انجام كليه امور در قالب كار تيمي ، شعبه اراك توانست ۲۲ طرح صنعتي بالغ بر ۱۶۸۲ ميليارد ريال تسهيلات در قالب سرمايه در گردش و سرمايه ثابت را تأمين مالي و رتبه اول را در بين بانكهاي استان از آن خود نمايد.

۹- چه تعداد واحد صنعتي با تسهيلات بانك در استان در حال اجرا است، چه مقدار پيشرفت داشته است و با بهره برداري از آنها چه مقدار شغل ايجاد شده است؟
طي سالهاي اخير بانك صنعت و معدن مجموعا ۱۱ طرح صنعتي را با تسهيلاتي بالغ بر ۴۲۶۸ ميليارد ريال با اشتغال مستقيم ۶۸۹ نفر در استان مركزي به بهره برداري رسانده است. مجموع سرمايه گذاري طرحهاي فوق ۶۱۰۲ ميليارد ريال بوده است.

۱۰- وضعيت استان از نظر توسعه صنعتي چگونه است و شما چه پتانسيل هايي را براي توسعه صنعتي و اقتصادي استان مي شناسيد؟
بانك صنعت و معدن نقش ويژه اي در توسعه صنعتي استان دارد. در حال حاضر ۲ طرح صنعتي با تسهيلاتي بالغ بر ۲۷۳۱۸ ميليارد ريال با سرمايه گذاري بيش از ۳۹۰۲۵ميليارد ريال در حال اجرا مي باشد. پيش بيني مي گردد با بهره برداري از طرحهاي فوق اشتغالي بالغ بر ۱۴۷ نفر ايجاد خواهد شد.
تعداد ۲ طرح با تسهيلاتي بالغ بر۱۱۰۰ ميليارد ريال در قالب مشاركت مدني طي سال ۹۸ پذيرش و در مرحله بررسي و تصويب مي باشند.

۱۱- براي وصول مطالبات چه برنامه و راهكاري داريد؟
استان مركزي با مساحت ۶/۲۹۴۰۵ كيلومتر مربع ۸/۱ درصد مساحت كل كشور را دارا مي باشد كه تقريبا در مركز ايران قرار گرفته و از شمال به استانهاي تهران و قزوين و از شرق به استان قم و از غرب به استان همدان و از جنوب به استانهاي اصفهان و لرستان محدود مي باشد.استان مركزي استاني صنعتي است كه طي دهه هاي گذشته با راه اندازي طرح هاي صنعت نفت و پتروشيمي به يكي از بزرگترين مراكز صنايع استراتژيك كشور تبديل شده است. از توليدات عمده استان مي توان به آلومينيوم، محصولات آلومينيومي، ريخته گري فلزات سنگين، مخازن تحت فشار، بويلرهاي نيروگاهي و صنعتي، ماشين آلات كشاورزي و عمراني، خودروهاي ريلي، محصولات پتروشيمي و پالايشگاهي، رنگ هاي صنعتي، منسوجات، شيشه و جام، بلور، انواع لاستيك خودرو، سيم و كابل، شوينده ها، دوده صنعتي، الياف مصنوعي، انواع سنگ ساختماني، لوازم خانگي و كاشي، لوله و پروفيل فولادي و پي وي سي و … اشاره كرد. در استان مركزي تعداد ۳۸ شهرك صنعتي وجود دارد كه مجموع واحدهاي صنعتي مستقر در اين شهركها بالغ بر ۳۰۰۳ واحد مي باشد. همچنين كل طرحهاي داراي پروانه بهره برداري در استان مركزي تعداد ۲۷۴۷ فقره مي باشد كه تعداد ۱۹۷۵ طرح آن فعال مي باشد.

۱۲- چه برنامه هايي براي ارائه خدمات هر چه بهتر به مشتريان داريد؟براي افزايش كارمزدها چه راهكارهايي داريد؟
يكي از روشهاي تامين منابع، وصول به موقع مطالبات مي باشد.شناسايي مشتريان با اهليت و اعتبارسنجي متقاضيان در زمان بررسي درخواست مشتري از جمله راهكارهايي است كه مي تواند در كاهش مطالبات غيرجاري تاثير بسزايي داشته باشد. هدف گذاري و برنامه ريزي جهت نيل به هدف، تشكيل جلسات منظم با همكاران و پيگيري وصول مطالبات در قالب كار تيمي و گروهي، شناسايي مشترياني كه نتوانستند به تعهدات خود عمل نمايند و پيرو آن بازديدهاي دوره اي و ميداني از اين طرح ها و تشكيل جلسه با مديران شركت هاي بدهكار و اتخاذ راهكارهاي لازم جهت برون رفت شركت از مشكلات و وصول مطالبات بانك و برگشت مجدد منابع بلوكه شده به چرخه توليد در دستور كار شعبه قرار دارد. در اين خصوص استفاده از كليه ظرفيت هاي قانوني نظير بهره مندي از بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۹۸، قانون تسهيل بدهي بدهكاران به سيستم بانكي، كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، كمك و مساعدت به طرح هايي كه امكان راه اندازي مجدد آنها وجود دارد و تقسيط مجدد تسهيلات غيرجاري تاثير بسزايي در وصول مطالبات بانك دارد. بطور كلي وصول مطالبات خلاصه مي شود در پيگيري، پيگيري و پيگيري

۱۳- با توجه به افزايش سطح اختيارات شعب، تعامل شما با ستاد بانك چگونه است و چه انتظاري از ستاد داريد؟
بازاريابي و بازديدهاي ميداني و شناسايي مشتريان با اهليت نزد سيستم بانكي، شناسايي زنجيره تامين مشتريان و عوامل موثر بر فعاليت آنها، تشكيل جلسه با مديران شركت ها و تشريح انواع خدماتي كه بانك مي تواند در اختيار مشتريان قرار دهد، رعايت اصول مشتري مداري و احترام به مشتريان توسط كليه همكاران و انجام امور مشتري در كوتاهترين زمان، تاثير بسزايي در تعامل في مابين بانك و مشتريان ايجاد خواهد كرد.تمركز بر فعاليت هاي كارمزدي نظير ضمانت نامه و گشايش اعتبارات در سال جاري در دستور كار شعبه مي باشد. همچنين توجه به محيط كسب و كار و ساختمان بانك در استان نقش بسيار موثري در ارتباط با مشتريان ايفا مي كند.

۱۴- تعامل شما با مقامات بالاي استاني نظير(استانداري، وزارت اموراقتصادي و دارائي و وزارت صنعت، معدن و تجارت) چگونه است؟
در حال حاضر حدود اختيارات كميته اعتباري استان پاسخگوي نياز مشتريان نمي باشد. لذا عموما پذيرش اوليه درخواست ها توسط شعبه انجام و گزارشات لازم تهيه و جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهايي به كميته اعتبارات ارسال مي شود. در اين راستا تعامل كليه همكاران محترم ستاد با شعبه سازنده و بسيار بالاست. بطوريكه باتعامل و مساعدت همكاران محترم ستاد شعبه اراك در پايان سال ۹۸ رتبه اول پرداخت تسهيلات از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ را بين شبكه بانكي استان به نام خود ثبت و از عملكرد بانك در استان توسط مدير ارشد استان تقدير و تشكر كتبي به عمل آمد اين موفقيت مرهون تعامل بسيار سازنده ستاد با شعبه مي باشد.
يكي از اعضاي فعال جلسات استان نظير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان، كميته هاي حمايت از واحدهاي صنعتي علي الخصوص واحدهاي صنعتي آسيب ديده، بانك صنعت و معدن در استان مي باشد. كه همواره تعامل بسيارخوبي با مقامات استان برقرار نموده بطوريكه گاها اظهارنظر كارشناسي بانك در جلسات ملاك عمل قرار مي گيرد.

۱۵- به نظر شما نقش نيروي انساني كارآمد در موفقيت و برتري شعب چيست؟ برنامه شما براي افزايش سطح مهارت و دانش كاركنان مجموعه خود و فرآيند جانشين پروري چيست؟
نيروي انساني در هر سازماني ارزنده ترين و مهمترين سرمايه سازمان محسوب مي شود. با بررسي سازمانهاي موفق به خوبي به نقش و اهميت ويژه اي كه نيروي انساني در توسعه و پيشرفت اين سازمانها داشته اند مي توان پي برد . لذا توجه خاص به نيروي انساني در پيشرفت و اعتلاي سازمان نقش ويژه اي دارد. نگاه ويژه به نيازهاي نيروي سازماني، آموزش هاي به هنگام و به روز در راستاي افزايش تجربه و مهارت نيروها، توجه ويژه به كاركنان شايسته و جانشين پروري مي تواند آينده هر سازمان را در اين خصوص بيمه نمايد. لازم است با نگاه خاص به نيروي انساني شرايطي فراهم شود كه نيروهاي شايسته جذب بانك شوند و با توسعه توانمندي هاي خود، اثربخشي و رضايت مندي شغلي خود را افزايش دهند. لذا توجه ويژه به همكاران مستعد، كوشا و توانمند و توجه به آموزش آنها و جانشين پروري در دستور كار مديريت استان مي باشد.

۱۶- روش شما براي استفاده از ايده ها و پيشنهادات همكارانتان در جهت بهبود فعاليتهاي شعبه چيست؟
جلسات مستمر با همكاران تشكيل و در اين جلسات برنامه هاي شعبه تشريح و با خرد جمعي تصميمات لازم اتخاذ مي گردد. در اين جلسات تمامي همكاران پيشنهادات خود را جهت بهبود عملكرد شعبه ارائه مي نمايند. در جلسات فوق معمولا ايده هاي جديد و خلاقانه مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد. لذا تمامي همكاران علي رغم اينكه در جريان امور شعبه قرار مي گيرند در تصميم گيريهاي مهم كاري نيز نقش آفريني دارند و ادامه همين روال در دستور كار مديريت استان مي باشد.

۱۷- طرحهايي كه با تأمين مالي بانك در آن استان راه اندازي شده و در سطح ملي مطرح هستند را بيان كرده و نحوه حمايت بانك از آنها را تشريح فرمائيد؟
طرح هايي كه با تأمين مالي بانك در استان مركزي راه اندازي و در سطح ملي مطرح هستند عبارتند از انرژي صنعت خاورميانه، صنايع شيميايي پتروتك، زاگرس مس سازان ايران، بهنوش ايران، پارس تاواتاپايا، الياف مصنوعي دليجان و كاغذ پاسارگاد مركزي مجموع تسهيلات پرداختي به اين واحدها بالغ بر ۱۳۴۳ ميليارد ريال مي باشد. ميزان سرمايه گذاري طرحها ۱۹۱۸ ميليارد ريال و ميزان اشتغال آنها ۶۵۴ نفر مي باشد. همچنين تعداد ۶ طرح صنعتي با حجم سرمايه گذاري ۱۸۴۳۳ ميليارد ريال و تسهيلات ۱۲۹۰۳ ميليارد ريال با اشتغالي بالغ بر ۱۳۳۰ نفر در حال اجرا مي‌باشد.
بازديد و تشكيل جلسه با مديران طرحها و بررسي مسائل و مشكلات در راستاي رفع موانع و مشكلات اين پروژه ها، تشويق مشتريان فوق به تمركز حساب نزد شعبه، و ارائه انواع خدمات بانك به شركتها در دستور كار شعبه مي باشد.

زهرا سادات فاطمي

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن