اقتصادی

گزارش عملكرد سازمان خصوصی سازی در سال جاری منتشر شد

آیپت چنل: سازمان خصوصی سازی طی گزارشی مهمترین دستاوردهای خود طی دوره یکساله منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹منضم به برنامه های آتی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، به منظور کاراتر نمودن نظام اقتصادی کشور و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها از طریق ” واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی به عموم متقاضیان” و ” ساماندهی طرح توزيع سهام عدالت” به عنوان بارزترین دستاوردهای سازمان خصوصی سازی طی دوره یکساله منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۹می باشد که به همراه “برنامه های آتی این سازمان در سال ۱۳۹۹″، طی گزارشی بیان شده است.

در بخش هایی از این گزارش آمده است:

۱- واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی به عموم متقاضیان

سازمان خصوصی‌سازی به عنوان تنها مجری سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی موظف است در چارچوب اساسنامه مربوط، نسبت به انجام وظایف مندرج در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي پیرامون امر واگذاریها، اقدام نماید. از عمده فعالیتهای این سازمان طی یک سال اخیر، آماده سازی، قیمت گذاری و بازنگری فرایندهای واگذاری و نهایتاً واگذاری بنگاههای مشمول بوده است. بطوری که طی این دوره، سهام متعلق به ۱۶ شرکت به ارزشی حدود ۲۷۲ هزار میلیارد ریال به صورت رقابتی و از طریق بازار سرمایه واگذار شده است. اهم اقدامات صورت گرفته در این راستا به شرح زیر می باشد:

۱-۱ عملكرد سازمان خصوصي‌سازي طی بازه یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

ارزش واگذاری سهام و دارايي هاي متعلق به دولت و شركت­هاي دولتي توسط سازمان خصوصی سازی طی بازه زمانی یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ معادل ۲۷۲ هزار میلیارد ریال می باشد، كه اين ميزان واگذاري معادل ۱۶% ارزش كل واگذاريهاي انجام يافته از سال ۱۳۸۰ تاکنون است. ۱۰۰ درصد واگذاری های انجام یافته در بازه زمانی مذکور از طریق بازار بورس و اوراق بهادار انجام پذیرفته است.

طی یکسال اخیر علاوه بر واگذاری دو بنگاه به ارزش ۲۹ هزار میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۱۲۵ هزار میلیارد ریال از سهام ۱۵ شرکت دولتی نیز از طریق بازار بورس و اوراق بهادار به صورت خرد و تدریجی و ۱ بنگاه به ارزشی حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال بصورت بلوکی بابت رددیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. همچنین در اردیبهشت ماه و خردادماه سال جاری، پذیره نویسی و عرضه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی یکم (متشکل از سهام بانکهای ملت، تجارت و صادرات و بیمه های البرز و اتکایی امین) به ارزشی معادل۵۶ هزار میلیارد ریال به حدود ۳ و نیم میلیون نفر از متقاضیان انجام شده است.

۲- ساماندهی طرح توزيع سهام عدالت

بی گمان طرح توزیع سهام عدالت با حدود ۵۰ میلیون نفر مخاطب به عنوان یکی از بزرگترین طرح های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از دیدگاه هر فرد ایرانی که دارای دغدغه تحقق عدالت اجتماعی و گذر از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و کاهش حجم دولت است، مورد استقبال قرار گرفته است. ساماندهی طرح مذکور و فراهم کردن بستر لازم جهت بهره مندی مشمولین این طرح که اکثراً جزو پایین ترین اقشار درآمدی جامعه هستند؛ از منافع حاصل از آن و همچنین امکان اداره و خرید و فروش مستقیم این سهام، به عنوان مبنای آزادسازی سهام عدالت از اهم سیاستها و برنامه های سازمان خصوصی سازی طی یکسالاخیر بوده است. بطوریکه علاوه بر اهتمام این سازمان بر واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولین، آزادسازی سهام عدالت از طریق پیگیریبا اخذ مجوز ساماندهی سهام عدالت از مقام معظم رهبری، از مهمترین اقدامات سازمان خصوصی سازی در یکسال اخیر بوده است. نتایج حاصل از این امر به شرح زیر قابل ذکر است:

. طی دوره مورد بررسی، دریافت و واریز سود سال مالی ۱۳۹۷ شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت بوده، مبلغی به ارزش ۴۷،۳۵۳ میلیارد ریال به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح واریز گردید.

. در چارچوب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مقام معظم رهبری، آزادسازی سهام عدالت به دو روش «انتقال مستقیم سهام به مشمولین» و «آزادسازی به شیوه غیر مستقیم» و به ترتیب زیر، اجرایی گردید:

۱) انتقال مستقیم سهام به مشمولین

. حدود ۱۹ میلیون نفر از مشمولین (کل مشمولین حدود ۴۹ میلیون نفر می باشند) نسبت به انتخاب روش مستقیم به منظور مدیریت و اداره سهام رأسا توسط خوشان اقدام نمودند.

. در حال حاضر فروش حداکثر ۳۰% ارزش پرتفوی متعلق به مشمولین فوق،از طریق بانک‌ها و یا شرکت‌های کار‌گزاری به وکالت از فرد مشمول، امکان پذیر است و کل سهام این دسته از مشمولین به تدریج طی یک سال قابل معامله خواهد بود و پس از آن بدون محدودیت امکان معامله وجود خواهد داشت.

نکته: در حال حاضر، ارزش سهام هر فرد حدود ۳۹ برابر شده است. یعنی ارزش سهام عدالت متعلق به یک مشمول با ارزش اولیه یک میلیون تومان، حدود ۳۹ میلیون تومان شده است.

۲) آزادسازی به شیوه غیرمستقیم

در چارچوب آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، مصوب مرداد ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ویژگی های اصلی فرآیند آزادسازی سهام عدالت به شیوه غیرمستقیم، شامل موارد زیر است:

پرتفوی سهام حدود ۳۰ میلیون نفر از مشمولین به صورت غیرمستقیم و فعلا از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی و یا کانون متشکل از شرکتهای سرمایه گذاری استانی، اداره خواهد شد.

این دسته از مشمولین پس از پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بازار بورس اوراق بهادار، سهامدار این شرکتها خواهند بود و از زمان اعلام آزاد شدن خرید و فروش، می توانند نسبت به معامله سهم خود در بورس اقدام نمایند.

معامله سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی صرفا از طریق بورس و به تدریج طی مدت یک سال امکان پذیر خواهد گردید و پس از آن بدون محدویت انجام خواهد شد.

۳- برنامه های آتی سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ و بر اساس بند الف تبصره ۲ قانون بودجه این سال و همچنین در چارچوب مصوبات هیات محترم وزیران، برنامه های سازمان خصوصی سازی برای عرضه و واگذاری سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکتهای مشمول واگذاری به شرح زیر است:

. پذیرش ۱۱ شرکت بزرگ دولتی در بازار سرمایه و واگذاری سهام آنها بعد از عرضه اولیه و کشف قیمت

. تشکیل ۳ هلدینگ تخصصی نیروگاهی، و عرضه و واگذاری سهام ۲۳  شرکت تولید نیروی برق در قالب این هلدینگ ها از طریق بازار سرمایه

. عرضه باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای «پالایش نفت تبریز»، «پالایش نفت بندرعباس»، «پالایش نفت اصفهان» و «پالایش نفت تهران»، از طریق بورس در قالب صندوق سرمایه‌گذاری معامله پذیر صنایع پالایش نفت؛ در شهریور ماه سال جاری

. پذیرش و عرضه صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر خودرو و صنایع فلزی ، دربرگیرنده باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای «ایران خودرو»، «سایپا»، «ملی صنایع مس ایران» و «فولاد مبارکه اصفهان»؛در سه ماهه سوم سال جاری

. عرضه باقیمانده سهام متعلق به دولت در صندوق سرمایه‌گذاری معامله پذیر واسطه گری مالی (دارایکم)

. واگذاری سهام سایر شرکتها و بنگاهها در قالب روش های مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (حدوداً ۲۰۰ بنگاه)

انتشار: كوروش جم

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن