حاصل عمرم سه سخن بیش نیست؛ «خام بدم

دکمه بازگشت به بالا
بستن